Program i prijavni obrazac za 4. kongres Hrvatskog društva za tumore glave i vrata s međunarodnim sudjelovanjem koji će se održati 16. i 17. studenoga 2018. godine u Zagrebu.

U sklopu kongresa, održat će se i tečaj III. kategorije za medicinske sestre “Zdravstvena skrb za bolesnike s tumorima glave i vrata s naglaskom na traheostomu”.

Registracijski obrazac potrebno je popuniti i poslati na e-mail adresu:

info@filidatravel.hr

do 28.listopada 2018.

Kongres HDTGV c2018 – Program (PDF)

Prijavni obrazac (DOCX)