HRVATSKO DRUŠTVO ZA TUMORE GLAVE I VRATA

info@hdtgv.hr

tel. 01/2367 610 | fax. 01/2367 559

REGISTAR UDRUGA – HRVATSKO DRUŠTVO ZA TUMORE GLAVE I VRATA
RNO broj:   0184122
Datum upisa u registar:   26.07.2011.

Skraćeni naziv neprofitne organizacije:

  HDTGV
OIB:   87179724039
Matični broj:   02728044
Pravno ustrojbeni oblik:   UDRUGA
Broj iz matičnog registra:   21008249
Adresa sjedišta:   KIŠPATIĆEVA 12
Poštanski broj:   10000
Mjesto:   Zagreb
Šifra djelatnosti:   8899
Račun:   HR8424840081105725117
Web stranica:   www.hdtgv.hr, www.tumoriglave.com
 
PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE
Ime i prezime:   DRAGO PRGOMET
 
PODACI ZA BAZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Obveza vođenja dvojnog knjigovodstva
 
HDTGV, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb | info@hdtgv.hr tel. 01/2367 610 | fax. 01/2367 559