NAPOMENA:

Obaveza je člana HDTGV-a isputniti putni nalog PRIJE polaska na putovanje na koje ga upućuje HDTGV jer u protivnom HDTGV neće moći podmiriti bilo koje troškove vezane za taj put, već će ih trebati podmiriti član HDTGV-a.

Preuzmite obrazac u Excelu koji je potrebno popuniti prije puta te poslati na adresu elektroničke pošte: strojokom@zg.t-com.hr.