CILJEVI I DJELATNOSTI

• prikupljanje i pružanje informacija i edukacija oboljelih od tumora glave i vrata o zdravstvenim, pravnim, socijalnim i psihosocijalnim pitanjima ;

• podizanje svijesti građana o važnosti prevencije, odnosno ranog otkrivanja bolesti glave i vrata, te ukazivanje na mogućnosti kvalitetnog liječenja;

• održavanje Internet stranice kao bazno sredstvo komunikacije;

• suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama, te drugim zdravstvenim, socijalnim i drugim ustanovama i organizacijama u zemlji i inozemstvu u vidu zajedničkih akcija;

• poticanje i održavanje suradnje sa zdravstvenim djelatnicima organiziranjem zajedničkih sastanaka i stručnih skupova;

• organiziranje savjetovanja i provođenje edukacije zdravstvenih djelatnika;

• izdavačka djelatnost

• organizacija i provođenje znanstvenih i stručnih medicinskih projekata.