19. svibanj 2017. godine, KB Dubrava

Poštovane kolegice i kolege,

u posljednjih nekoliko godina mnoštvo je novih metoda koje su se počele rutinski koristiti u rekonstrukcijskoj kirurgiji glave i vrata, o kojima smo imali prilike slušati uglavnom na međunarodnim stručnim skupovima ili u medijima. Želja nam je tijekom jednodnevnog stručnog skupa dati prikaz svih suvremenih kirurških metoda koje se koriste u rekonstrukciji defekata glave i vrata, od klasične upotrebe režnjeva do inovativnih tehnika kirurške rekonstrukcije. U multidisciplinarnom pristupu temi bit će govora o primjeni sve popularnijih matičnih stanica u obliku lipofillinga, PRP-a (platelet rich plasma) ili PRF-a (platelet rich fibrin) u kirurgiji glave i vrata. Nezaobilazna tema će biti i upotreba software-a za 3D planiranje i 3D printera, a s tim u vezi i primjena novih biomaterijala u rekonstrukcijskoj kirurgiji. Tečaj je namijenjen svima koje se bave rekonstrukcijskom kirurgijom glave i vrata, specijalistima i specijalizantima maksilofacijalne kirurgije, plastične kirurgije, otorinolaringologije i oralne kirurgije, užim specijalistima plastične kirurgije glave i vrata, ali i svim doktorima obiteljske medicine ili doktorima dentalne medicine koji žele čuti više o novim principima suvremene rekonstrukcijske kirurgije glave i vrata.Vjerujemo da je svaki stručni skup dobra prilika za razmjenu znanja i iskustva, ali i za ugodno druženje i bolje međusobno povezivanje.Veselimo se Vašem sudjelovanju!

Prilog: Rekonstrukcija-19.05.-KBD-Program.pdf