Poštovani,

obzirom na epidemiološku situaciju kojoj svi svjedočimo, a ne želeći prekinuti tradiciju održavanja naših stručnih skupva, Hrvatsko društvo za tumore glave i vrata će ove godine organizirati svoj V. kongres ON LINE preko CISCO WEBEX platforme dana 22. – 23. travnja, 2021. godine. Rad kongresa je planiran kroz okrugle stolove u kojima će teme biti: prehrana bolesnika s tumorima glave i vrata, nepoznati primarni tumor, nemelanomski tumori kože, komplikacije liječenja tumora glave i vrata i kako ih izbjeći. U okviru kongresa je i Simpozij onkoloških medicinskih sestara, a teme simpozija će biti: enterstomalni terapeut-uloga u skrbi onkološkog bolesnika i zdravstvena skrb onkološkog bolesnika u Covid okruženju.

 

Poveznice za prijavu na Cisco webex platformu:
Četvrtak, 22. travanj, 2021. 12:00-16:00 h

Link za sudionike: https://filida.webex.com/filida/onstage/g.php?MTID=e89dedfce595525e374b68cc792dad890

Password: kongres2021

Petak, 23. travanj, 2021. 12:00-16:00 h

Link za sudionike: https://filida.webex.com/filida/onstage/g.php?MTID=ea02ad7fb5801d51e6d6fd54813505b8d

Password: kongres2021

Za sve nejasnoće molimo da se obratite tehničkom organizatoru:

Filida putnička agencija
Dore Pfanove 7
10 000 Zagreb
ana@filidatravel.hr
098/9105778

 

Srdačan pozdrav,

Prof. dr. sc. Drago Prgomet

Predsjednik Hrvatskog društva za tumore glave i vrata

 

V.kongres HDTGV final (2)