KARCINOM USNE ŠUPLJINE 19 travnja 2013.

Poštovane kolegice i kolege,

dugogodišnji rast incidencije oboljelih od karcinoma usne šupljine i sve veća učestalost prekanceroznih lezija koje, unatoč suvremenim dijagnostičkim i terapijskim modalitetima ne prati i rast ukupne stope preživljena, predmet su mnogih znanstvenih studija i stručnih rasprava. U tom smislu zamišljen je i ovaj poslijediplomski tečaj trajne edukacije kao kratki, jednodnevni, ali sadržajni i ”napredni” tečaj na kojem bi se izlaganjem uglednih stručnjaka potaknula razmjena iskustava liječnika različitih specijalnosti uključenih u dijagnostiku,liječenje, prevenciju i rehabilitaciju bolesnika oboljelih od karcinoma usne šupljine. Vjerujemo da je to dobra prilika i mlađim kolegama da na jednom mjestu mogu čuti različita iskustva imogućnosti kompleksnog multimodalitetnog liječenja onkoloških bolesnika u našoj zemlji.Polaznici će se upoznati s najnovijim smjernicama i metodama prevencije karcinoma usne šupljine, značaju HPV infekcije za razvoj karcinoma, indikacijama i algoritmima upotrebe suvremenih slikovnih metoda u dijagnostici i praćenju onkoloških bolesnika, utjecaju komorbiditeta na kirurško liječenje, komplikacije i ishod bolesti te najsuvremenijim metodama molekularne dijagnostike karcinoma. Uz novosti o epidemiološkim pokazateljima, polazniciće imati priliku čuti o mehanizmima djelovanja i utjecaju etioloških čimbenika kao i prezentaciju nove TNM klasifikacije. Osobito zanimljiva izlaganja očekuju se iz područja rekonstrukcijske kirurgije glave i vrata koje je u zadnjim desetljećima doživjelo najveći napredak i podiglo standarde u kirurškom liječenju onkoloških bolesnika upotrebom slobodnih mikrovaskularnih režnjeva, kao i utjecaju liječenja na kvalitetu života i mogućnosti suvremene rehabilitacije.Želja nam je okupljanje i bolje povezivanje liječnika različitih specijalnosti koji sudjeluju u liječenju istih bolesnika radi izmjene iskustava, jačanja suradnje i boljeg međusobnog razumijevanja a sve u cilju standardizacije optimalnog liječenja onkoloških bolesnika i štoboljeg ishoda bolesti. Vjerujemo da će KB Dubrava, barem na jedan dan, biti mjesto susreta svih specijalista uključenih u liječenje bolesnika oboljelih od karcinoma usne šupljine.

Veselimo se Vašem sudjelovanju!

 

S poštovanjem,

Mjesto:Klinička bolnica DubravaVelika predavaonica (II kat, sjever)Avenija Gojka Šuška 6, Zagreb

Vrijeme:19. travanj 2013.

Informacije:Gospođa Marija Juras Maček

Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i ustaKB Dubrava, Ave. Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb

Tel.: (01) 2903-431

Faks: (01) 2864-250

E-mail: mjuras@kbd.hr

Sudjelovanje na tečaju molimo potvrditi do 10. travnja 2013.

Kotizacija:- specijalisti 300 kn- specijalizanti 200 kn- liječnici obiteljske i dentalne medicine 250 kn

Studentima i umirovljenim liječnicima kotizacija se ne naplaćuje.Kotizacija uključuje sudjelovanje na tečaju i hladni buffet u stanci.Uplata kotizacije na žiro račun Kliničke bolnice Dubrava, br. računa: 2340009-1100037776 poziv na broj: 3431, ili prilikom prijave sudionika.Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu –

Poslijediplomski tečaj I kategorije:0,8 ECTS bodova

Hrvatska liječnička komora – Tečaj trajne medicinske edukacije:- aktivno sudjelovanje: 9 bodova- pasivno sudjelovanje: 7 bodova

Prilog: IOK-19.pdf